III Kongres Rehabilitacja Polska wydarzeniem historycznym i przełomowym dekady.

III Kongres Rehabilitacja Polska wydarzeniem historycznym i przełomowym dekady.

III Kongres Rehabilitacja Polska został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz Fundację „Podaruj dobro”

Podkreślając dążenie do ponownego połączenia środowisk fizjoterapii i rehabilitacji. Wydarzenie zostanie zapamiętane jako wydarzenie historyczne, ponieważ pierwszy raz od 10 lat dwie organizacje działające osobno zdecydowały się na współpracę.

Wydarzenie zgromadziło ekspertów, badaczy, oraz praktyków z całego świata, aby poruszyć ważne tematy. Przebieg kongresu obejmował dwudniowe spotkanie z licznymi rozmowami, dyskusjami i prelekcjami, w którym uczestniczyło 650 delegatów i ponad 180 prelegentów. Struktura wykładów oraz prelekcji została rozłożona na kilka paneli tematycznych. Pan Daniel Kocur prezes naszej fundacji i zarazem współorganizator tego wydarzenia – podkreślił, że celem tego kongresu jest wymianą wiedzy naukowej – „Ten kongres jest przede wszystkim kongresem naukowym, czyli spotykają się środowiska, wymieniają doświadczenia, dzielą jakby wiedzę o swoich kompetencjach. Panele są ułożone w ten sposób, żeby interdyscyplinarnie podejść do tematu” – TVP Info Daniel Kocur, współorganizator Kongresu, Fundacja „Podaruj Dobro”.

Jak zaznaczyła prof. Łukowicz. :”W trakcie wydarzenia eksperci podkreślali konieczność działań grupowych wszystkich profesjonalistów z obszaru rehabilitacji, takich jak lekarze specjaliści rehabilitacji, fizjoterapeuci, psycholodzy i terapeuci zajęciowi. Wyraziła potrzebę powrotu do polskiego modelu kompleksowej, powszechnej i wczesnej rehabilitacji, jednocześnie wskazując na konieczność systemowych zmian w tej dziedzinie. Zdaniem krajowej konsultantki rehabilitacji, istotne jest przywrócenie podejścia holistycznego do różnych aspektów zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wskazała, że skuteczna rehabilitacja wymaga zaangażowania całego zespołu specjalistów, zwłaszcza w przypadku urazów, złamań kręgosłupa, urazów głowy, zawałów, udarów czy chorób reumatycznych.”

Debata na Kongresie dotyczyła także zmian w metodach i procedurach rehabilitacyjnych. Prof. Łukowicz podkreśliła potrzebę korzystania z nowoczesnych technologii oraz konieczność edukacji, aby efektywnie wykorzystywać nowe środki w praktyce rehabilitacyjnej. Przywołała także przykład zmiany w programie leczenia toksyną botulinową, której zastosowanie było dotąd ograniczone w rehabilitacji.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany będą miały kontynuację, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie różnych drobnych interwencji w trakcie rehabilitacji, które mogą znacząco przyspieszyć proces zdrowienia. Dwa intensywne dni przełożą się na rozwój rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce.

Dr. Rafał Sapuła – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Rehabilitacji wskazał uwagę na niedofinansowanie procedur rehabilitacyjnych.

Tomasz Dybek – Prezes KIF zaprosił na scenę wszystkich przedstawicieli środowisk fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitacji by połączyli wzajemnie dłonie – był to gest historyczny.

Kongres był wydarzeniem historycznym łączącym dwa środowiska a Fundacja Podaruj Dobro jako współorganizator zadbała o każdy szczegół by można było uznać, że kongres zakończy się ogromnym sukcesem.